Registreer

Eerst moet je je registeren bij Clavis, pas daarna kunnen we je abonnement koppelen.

Heb je het abonneenummer (= 9 of 10 cijfers ) van je CLAVIS+, PIPPO- of POMPOEN-abonnement bij de hand? Koppel dan nu je abonnement en begin je virtuele avontuur.

1
2
3